Servis a revize hasicích přístrojů
Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění 100% funkce, byla na všech hasicích přístrojích v pravidelných intervalech prováděna minimálně 1x ročně kontrola přímo u majitele hasicích přístrojů.

Oprávnění kontroloři se pravidelně zúčastňují výcvikových kurzů pořádaných výrobcem hasicích přístrojů, kde získají průvodní dokumentaci s postupy provádění kontrol na kompletní sortiment hasicích přístrojů, které má výrobce ve svém výrobním programu.

Hasicí přístroje, jejichž náplní (hasivem) je voda s přísadami (mrazuvzdornou, smáčedlem příp. pěnidlem), musí podle vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci každé tři roky absolvovat dílenský servis (údržbu), při které se provádí periodická tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění jejich bezvadné funkčnosti pro další období. U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní údržba provádí každých 5 let.

Revizní technik provádí kontrolu hasicích přístrojů u zákazníka a určuje, který přístroj se musí odeslat na pravidelnou tlakovou zkoušku nebo opravu. Hasicí přístroje jsou pak v našem servisním oddělení odborně opraveny dle příslušných technických norem a technologických postupů v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

Se servisem hasicích přístrojů souvisí i služba, kdy má zákazník možnost dočasného zapůjčení hasicích přístrojů do doby, než se mu zpět vrátí hasicí přístroje odeslané na dílenskou údržbu.

Revizní technik je schopen nahradit příslušný hasicí přístroj ekvivalentním a tím zajistit, že zákazník nezůstane bez hasicích přístrojů.
Revize, prodej, servis hasicích přístrojů a požárních vodovodů
Provozní doba :

PO-PÁ : 8-12 hod, 13-17 hod
SO, NE : Dle domluvy
Kontaktní údaje :

Has-servis s.r.o.
Podskalí 180
Hluboká nad Vltavou
Vladimír Chudík
Tel.: +420 602 864 264
IČO : 037 70 915    DIČ : CZ 037 70 915
Doporučujeme : Pneuservis Hluboká